Vilkår og betingelser

1. Introduktion

Velkommen til www.imboardfurniture.com! Dette er den officielle online webshop for møbler og design fra mærket I'M: BOARD SKATEBOARD FURNITURE.

I'M: Board ApS
Wesselsvej 29
9220 Aalborg Øst
CVR-nr .: 35048316
Telefon: 23 98 10 10
Post: info@imboardfurniture.com
Web: www.imboardfurniture.com

Dette dokument udgør en juridisk bindende aftale ("aftale"), der regulerer vilkårene for at give dig vores service. I hele dette dokument henviser ordene I'M:BOARD, "os", "vi" og "vores" til os, I'M: BOARD SKATEBOARD FURNITURE eller vores hjemmeside, imboardfurniture.com, som det er passende i sammenhæng med brugen af ordene. På samme måde henviser ordene "dig" og "din" til dig, den person, der får dette dokument til din aftale.

Alle I'M: BOARD-møbler, design og produkter er designet af I'M: BOARD SKATEBOARD FURNITURE.
Design og produkter kan ikke replikeres, kopieres eller genoprettes og bruges uden tilladelse fra os.
Alle designs er originale, og rettighederne til at re-producere designs er i I'M:BOARD.
Copyright for alle designs forbliver I'M:BOARD.

I'M:BOARD forbeholder sig ret til at ændre / redigere indhold og information på webshoppen når som helst uden forudgående varsel.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon i tilfælde af spørgsmål om webshoppen og produkterne.

2. Beskrivelse af service
Ved hjælp af vores hjemmeside, www.imboardfurniture.com, kan du købe vores unikke skateboard-møbler fra I'M:BOARD.

3. Produkterne
Bemærk, at mens vi har forsøgt at vise produktfarverne nøjagtigt, afhænger de faktiske farver, du ser, af din skærm og er muligvis ikke nøjagtige. Desuden bemærkes, at vores produkter er lavet af naturlige materialer, og derfor kan udseendet variere. Nogle tilsvarende uligheder i materiale og farve er mulige og skal ikke betragtes som mangler (dette er også det, der gør ethvert produkt fra I'M: BOARD så unikt). Vi forbeholder os ret til at ændre detaljer på produkter eller fotos af produkter uden forudgående varsel.

4. Leveret information
For at du kan afgive en ordre hos os, skal du give os dit navn, e-mail-adresse, postadresse, kreditkortoplysninger og telefonnummer. Vi vil aldrig sælge, dele og give dine oplysninger til tredjeparter.
Ud over at give os ovenstående oplysninger skal du være mindst atten år for at tilmelde dig vores service, eller hvis der findes en højere alder med kontraktmæssig kapacitet i din jurisdiktion, skal du være mindst den alder.

5. Priser
Alle viste priser er i USD eller DKK. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre de angivne priser.

6. Betaling
Betaling for dine produkter kan ske med kreditkort via ePays online betalingstjeneste. Vi accepterer disse kreditkort: VISA, VISA Electron, VISA Dankort, Dankort, Mastercard, Maestro, American Express og JCB. 
Hvis du ikke er den autoriserede kortholder af det kort, der bruges til at købe, skal du være autoriseret af kortholderen til at gøre det.

7. Intellektuel ejendomsret og ophavsret
I'M: BOARD er et unikt varemærke. Du må ikke bruge vores varemærke, produkter eller ophavsretligt beskyttet indhold eller kopiere udseendet på vores websted eller dets design uden vores udtrykkelige, skriftlige samtykke.

8. Repræsentationer og garantier
Vi giver ingen garantier for salgbarheden af vores produkt eller egnethed til et bestemt formål. Du accepterer, at du frigør os fra ethvert ansvar, som vi ellers måtte have over for dig i forbindelse med eller som følge af denne aftale eller vores service, af grunde, herunder, men ikke begrænset til, svigt i vores produkt, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling. I det omfang gældende lov begrænser denne frigørelse af ansvar, accepterer du, at vi kun er ansvarlige over for dig for det mindste skadesbeløb, som loven begrænser vores ansvar til, hvis et sådant minimum findes.
Du accepterer, at vi har taget fuldt hensyn til din betaling i det øjeblik, vi leverer din ordre til det postkontor eller kurér, der er valgt til at levere ordren til dig. Vi fremsætter ingen erklæringer med hensyn til posthusets eller kurerens pålidelighed og er ikke ansvarlige for fejl fra deres side, herunder manglende levering eller skader på varer.
Levering af vores varer til dig er betingelse for din aftale med denne og alle andre dele af denne aftale.

9. Erstatning
Du accepterer at skadesløse og holde os uskadelige for ethvert krav fra dig eller enhver tredjepart, der måtte opstå som følge af eller er relateret til denne aftale eller levering af vores produkt til dig. Du accepterer også at skadesløse os for eventuelle skader forårsaget af din brug af vores produkter.

10. Force majeure
Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig for noget, som vi ellers kan være ansvarlige for, hvis det er resultatet af begivenheder uden for vores kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, kriminalitet, mangel på arbejdskraft og strejker, postforstyrrelser eller enhver anden begivenhed uden for vores kontrol.

11. Annullering af ordren
Du accepterer, at vi kan annullere enhver ordre, du afgiver hos os til enhver tid, af en eller anden grund uden advarsel eller kompensation, undtagen gebyrer betalt for varer, der ikke er afsendt af os, selvom vi er blevet informeret om, at det kan resultere i et tab til dig eller enhver anden part.

12. Ændringer
Vi kan ændre denne aftale fra tid til anden. Vi giver dig besked ved kassen og beder dig om at acceptere vilkårene. Du kan nægte at acceptere ændringerne, men hvis du gør det, skal du ikke bestille yderligere produkter fra os.